Warning: include(wp-includes/page.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/hyu1293020001/htdocs/index.php on line 8

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'wp-includes/page.php' for inclusion (include_path='.:/var/www/php5/lib/php') in /usr/home/hyu1293020001/htdocs/index.php on line 8
也谈“我喜欢” - 乐随分享
发现美好,分享感动
Header image

也谈“我喜欢”/作者:ting

    曾经,很少说“我喜欢”,怕自己太主观。

    现在,感受生活,希望自己能够主观。

    我喜欢,天的湛蓝;

    我喜欢,云的优雅;

    我喜欢,风的潇洒;

    我喜欢,水的清澈;

    我喜欢,鸟的翱翔;

    我喜欢,草的倔强;

    我喜欢,松的长青;

    我喜欢,花的绽放;

    我喜欢,路的绵长;

    我喜欢,竹的耿直;

    我喜欢,雨的倾泻;

    我喜欢,叶的低调;

    我喜欢,根的扎实;

    我喜欢,雪的洁白;

    我喜欢,梦的美好……

    ……

    我喜欢,真实的自然!

    其实,

    那些,在的、不在的美丽风景,

    一直都在我的心里!

    为之我幸!

4 评论评论Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

*

您可以使用这些 HTML 标签和属性: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>